Month

syyskuu 2014

Innovaation alustat, osa I

Feature-Application-Platform hierarkia Kaikki internet-yritykset voidaan luokitella johonkin kolmeen luokkaan, jotka ovat feature, application ja platform. Eli suomeksi ominaisuus, sovellus ja alusta. Feature-yritykset nojaavat yleensä yhteen tiettyyn...
Read More