Single Blog Title

This is a single blog caption
07 helmikuu 2015

18 kirjaa ihmissuhteista: Miten kehittää sosiaalisia taitoja?

”Moni kirja on kuin avain mielen tutkimattomiin kammioihin.”
Franz Kafka

Minä ja ystäväni Vladimir olemme viimeisten vuosien ja kuukausien aikana lukeneet paljon ihmissuhteisiin liittyviä kirjoja ja keskustelleet aiheesta ahkerasti ystäviemme kanssa.

Olemme molemmat joutuneet tekemään töitä kehittääksemme sosiaalista elämäämme mielekkäämpään suuntaan. Olemme saaneet kamppailla erilaisten hankaluuksien kuten esimerkiksi yksinäisyyden, epävarmuuden, identiteettikriisien ja parisuhdedraamojen kanssa. Uskomme että nämä ongelmat ovat suhteellisen arkisia ja koskevat useimpia ihmisiä jossakin määrin, vaikka niistä ei aina keskustellakaan julkisesti.

Haluamme tässä artikkelissamme jakaa tietoa näihin aiheisiin liittyvistä kirjoista, sillä koemme että muutkin saattaisivat hyötyä niiden sisältämistä ideoista. Huomasimme ettei kattavaa suomenkielistä kirjalistaa ihmissuhteista ole julkaistu aiemmin netissä, eikä monista hyvistä kirjoista ole mainintaakaan suomenkielisillä sivustoilla.

Englanninkielisistä listoista suosimme muun muassa The Rawness -blogin jatkuvasti päivittyvää kirjasuosituslistaa.

Alla oleva lista on jaettu viiteen osioon:

1) Yleisesti erilaisia sosiaalisia taitoja käsitteleviä kirjoja
2) Kirjoja parisuhteeseen liittyen
3) Miehistä kiinnostuneille naisille suunnattuja kirjoja
4) Naisista kiinnostuneille miehille suunnattuja kirjoja
5) Tulossa (haluamme päivittää listaa sitä mukaan kun luemme kirjoja)

Toivomme lukijoille hyviä lukukokemuksia. Otamme vastaan myös kommentteja ja uusia kirjasuosituksia!

t. Olli & Vladimir

PS. Joitakin kirjoja löytyy netistä myös äänikirjoina. Kannattaa kirjoittaa YouTuben hakukenttään: [kirjan nimi] audiobook.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSIO I: YLEISESTI ERILAISIA SOSIAALISIA TAITOJA KÄSITTELEVIÄ KIRJOJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brene Brown: Daring Greatly – How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead

daringgreatly_final525-resized-600
“Mieluummin olen vihattu siitä mitä olen kuin rakastettu siitä mitä en ole.”
Kurt Cobainedesmennyt Nirvanan laulaja

Brene Brown on tullut monille tutuksi suositun TED-puheensa The Power of Vulnerability ansiosta. Hänen kirjansa käsittelevät haavoittuvaisuutta ja luottamusta, joista myös ystävämme Jevgeni Särki on blogannut erinomaisen hyvin.

Brownin kirjan tärkein idea on se, että meidän ei kannata esittää jotain muuta kuin sitä mitä oikeasti olemme. Jos näytämme itsestämme vain parhaat puolet ja piilotamme todellisen luontomme, jäämme ihmettelemään “pitäisivätkö ystäväni minusta jos olisin oma itseni ja paljastaisin ikäviäkin tai noloja puolia itsestäni”.

Brown kehoittaa luottamaan siihen, että ihmiset pitävät meistä sellaisina kuin olemme. Jos luotamme tällä tavoin ystäviimme ja pudotamme turhat suojamuurimme, opimme nauttimaan ihmissuhteistamme enemmän kuin ne ihmiset joilla on jatkuvasti varautunut asennoituminen jopa lähimpiin kavereihinsa.

 

Dale Carnegie: Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa

miten_saan_ystavia_menestysta_ja_vaikutusvaltaa-carnegie_dale-22059151-256272422-frntl
”Voit saada enemmän ystäviä kahdessa kuukaudessa kiinnostumalla muista ihmisistä, kuin kahdessa vuodessa yrittämällä saada ihmiset kiinnostumaan sinusta.”
Dale Carnegie

Tästä alun perin 1936 julkaistusta klassikosta otetaan edelleen uusintapainoksia ympäri maailmaa. Carnegie oli aikanaan tunnettu puhetaidon ja sosiaalisten taitojen kurssien vetäjä ja hänen kirjansa on täynnä yleisiä ihmisen kohtaamiseen liittyviä periaatteita ja ohjenuoria.

Carnegie on tehnyt kirjaa varten huolellista taustatyötä ja kirjassaan hän kertookin jatkuvasti mielenkiintoisia tarinoita tunnettujen henkilöiden välisistä kohtaamisista.

 

Daniel Goleman: Tunneäly työelämässä

tunnealy-tyoelamassa
”Kuka tahansa voi suuttua – se on helppoa. Mutta olla vihainen oikealle henkilölle, oikeassa määrin, oikeaan aikaan, oikeasta syystä ja oikealla tavalla – se ei ole helppoa.”
Aristoteles

Daniel Goleman on tunnettu psykologi, joka on popularisoinut termit tunneäly ja sosiaalinen älykkyys. Kirjoissaan Goleman tarkastelee eri sosiaalisuuden osa-alueita seka käytännön esimerkkien kautta että tieteellisestä näkökulmasta. Osansa saavat myös narsistusuuden ja väkivaltaisuuden tarkastelu.

Goleman on kirjoittanut sosiaalisesta älystä ja tunneälystä useampiakin kirjoja ja hän myös pitää omaa blogiaan. Lisää miehestä ja hänen kirjoistaan voit lukea täältä.

 

Eva Kihlström: Karismakoodi – Seitsemän tietä säteilevään persoonallisuuteen

karisma
”Valitse tehtävä, tavoite, visio ja elä se. Ihmiset kaipaavat jotain syytä ja tarkoitusta, johon uskoa. Sinun pitää uskoa omaasi niin paljon, että se värittää jokaista elettäsi. Ole itsevarma joka tilanteessa. Näytä, että sinua eivät vaivaa samat epäilykset kuin monia muita ihmisiä. Käyttäydy kuin tietäisit mihin menet, vaikket olisikaan 100% varma.”
Jordan Lejuwaan

Kihlström esittelee julkisuuden henkilöitä ja avaa myyttejä tunnettujen henkilöiden takana. Miksi vaikkapa Nelson Mandelaa, John F. Kennedyä tai Marilyn Monroeta pidettiin kaikkia karismaattisina? Miksi Hitleriä pidettiin karismaattisena ja mitä tästä seurasi? Mikä oli Gandhin karisman salaisuus?

Karismakoodi on helppolukuinen ja käytännönläheinen kirja, jossa on myös selkeitä vinkkejä ja ehdotuksia, joiden avulla lukija voi kehittää omaa sosiaalisuuttaan ja karismaansa. Kihlström pilkkoo karisman osiin ja antaa neuvoja miten eri osa-alueita voi harjoittaa: hän puhuu muun muassa kehonkielestä, ryhdistä, ilmeistä, äänenkäytöstä, toisen huomioimisesta.

Myös karisman pimeä puoli ja karisman väärinkäyttämisen mahdollisuus saavat kirjassa oman osionsa. Mielenkiintoista luettavaa karismasta tarjoaa myös seuraava kattava artikkeli.

 

Susan Cain: Quiet – The Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking

41m0N7IIcsL
”Parhaan puhujan ja parhaan ideoitten saajan välillä ei ole mitään yhteyttä.”
Susan Cain

Virallisesti Susan Cain kertoo työskennelleensä Quiet-kirjansa parissa seitsemän vuotta, epävirallisesti koko aikuiselämänsä. Kirjassaan Susan tarkastelee ajattelutapaamme ja kielenkäyttöömme pesiytyneitä termejä introvertti ja ekstrovertti (käsitteet ovat peräisin Carl G. Jungilta).

Cain kertoo lukuisista introverteiksi itsensä luokittelevista johtajista ja visionääreistä (muun muassa Steve Wozniak ja Chopin), jotka ovat muuttaneet maailmaa. Cain vakuuttaa, että ollakseen johtajaihminen ei tarvitse olla superekstrovertti eikä pakottaa itseään mihinkään sosiaaliseen muottiin.

Cain korostaa yksin olemisen tärkeyttä ja sanoo sen olevan erittäin tärkeää etenkin luovaa työtä tekeville ihmisille. Quiet-kirjan teemoja käsittelevä Cainin TED-puhe on myös katsomisen arvoinen ja se toimii hyvänä johdantona kirjalle.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSIO II: KIRJOJA PARISUHTEESEEN LIITTYEN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dean C. Delis: The Passion Trap

passiontrap
”Pelkkä tahto vietellä toinen ihminen, saada toinen ihminen tunnetasolla hallintaan, voi potentiaalisesti järkyttää ihmissuhteen tasapainoa. Tämä johtuu siitä, että rakastumisen tunne on biokemiallisesti yhteydessä tunteeseen hallinnan puutteesta. Jos tunnet olevasi täysin hallinnassa tai täysin varma toisen ihmisen rakkaudesta, alkavat intohimon tunteesi haalistua. Poissa on haaste, tunnekipinä ja jännitys.”
Dean C. Delis

Psykologi Dean C. Delisin ainoan kirjan etukannessa lukee “Extraordinarily insightful”, ja kehun kirjoittajana on American Psychologist Associationin entinen johtaja Robert Sternberg, joka on samalla yksi maailman siteeratuimmista psykologian tutkijoista.

The Passion Trap paneutuu siihen, miksi romanttinen rakkaus on usein niin arvaamatonta. Monille meistä on tuttua, että olemme pitkään rakastuneita johonkuhun kunnes yllättäen kyllästymme ja haluammekin jonkun uuden ihmisen seuraa.

Yllä oleva lainaus kertoo Delisin kirjan keskeisen teesin: romanttinen rakkaus toista kohtaan korostuu kun on epävarma toisen osapuolen kiinnostuksesta suhteeseen. Jos taas on aivan varma toisen rakkaudesta ja sen pysyvyydestä, silloin epävarmuuden tunteesta johtuva romanttista rakkautta ylläpitävä jännitys vähenee. Suhde muuttuu yhtäkkiä tylsäksi.

Tämä dynamiikka selittää, miksi epätoivoisuus ei sovi yhteen romanttisen rakkauden kanssa. Tämän dynamiikan pohjalle rakentuvat myös erilaiset deittivinkit tai pelimieskikat, joissa esitetään tavalla tai toisella vaikeasti tavoiteltavaa jotta toinen ihminen ei pitäisi flirttailijan kiinnostusta täysin itsestäänselvänä tai pysyvänä.

Delis esittää, että suuri osa romanttisten suhteiden ongelmista syntyy silloin, kun toinen osapuoli kokee parinsa syystä tai toisesta itsestäänselvyytenä. Tällöin hänen ihastuksensa yleensä muuttuu kyllästymiseksi.

Yleensä kuvio menee tässä vaiheessa vielä vaikeammaksi, kun suhteen toinen osapuoli havaitsee ettei toinen ole enää kiinnostunut. Silloin hän saattaa yrittää kohdella kumppaniaan entistä paremmin tai antaa rakkaudenosoituksia, mutta ne vain pahentavat tilannetta luomalla yhä enemmän varmuutta ja täten tylsyyden tunnetta yläkynnessä olevalle osapuolelle.

Tämän kirjan hyödyllisin puoli on se, että ihmiset voivat tiedostaa kyseisen ilmiön, puhua siitä ja käsitellä sitä. Näin ollen rakkauden tunteen katoaminen ei välttämättä tarkoita sitä että kumppanissa olisi mitään vikaa. Syy tunteen katoamiselle voikin löytyä parisuhteen sisäisestä dynamiikasta.

Kuvitteellinen esimerkki kirjassa kuvaillusta dynamiikasta:

Pekka ja Liisa ovat seurustelleet vuoden. Eräänä päivänä Liisa on herkässä tilassa ja kertoo Pekalle, ettei ikinä voisi rakastaa ketään muuta miestä. Pian tämän jälkeen Pekka huomaa, että hänellä on tavallista tylsempää parisuhteessaan.

Yleensä parisuhteen ylläpitoa auttaa pieni jännityksen tunne, joka edellyttää sitä ettei toisen osapuolen rakkaus ole täysin itsestäänselvää. Tässä Pekan tapauksessa jännityksen tunne kuitenkin katosi, koska hänelle ilmeni että hänen tyttöystävänsä rakkaus oli liian varmaa ja pysyvää. Pian Pekka alkaakin tuntea herkemmin ihastusta muihin naisiin, minkä havaitessaan Liisa alkaa käyttäytyä suorastaan epätoivoisesti saadakseen Pekalta huomiota. Pekka kokee tämän epämiellyttäväksi ja tilanteesta syntyy eskaloituva kierre.

Lopputilanne on hankala, mutta tilanne ei johdu siitä että Pekassa tai Liisassa olisi varsinaisesti mitään vikaa. Syy on parisuhteen dynamiikassa, joka on vahingossa horjahtanut Liisan epätoivoisen käytöksen seurauksena.

 

John Gray: Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta

venus2
”Kun mies voi kuunnella naista vihastumatta tai turhautumatta, antaa hän tälle upean lahjan. Hän viestii naiselle, että tämän on  turvallista ilmaista itseään.”
John Gray

Parisuhdeterapeutti ja psykologi John Gray on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta -kirjasarjallaan. Tässä kirjasarjan avausosassa Gray käy läpi parisuhteiden yleisiä karikoita, jotka seuraavat eri sukupuolten monesti erilaisista odotuksista ja tavoista kommunikoida keskenään.

Gray on vetänyt satoja erilaisia parisuhdetapahtumia- ja seminaareja ja eräässä kirjasarjansa kirjassa hän onkin todennut, että hän saa joka päivä lukuisia kirjeitä, joissa (avio)parit kertovat hänen kirjojensa tai seminaariensa pelastaneen heidän parisuhteensa.

 

Dossie Easton & Janet W. Hardy: The Ethical Slut – A Practical Guide to Polyamory, Open Relationship & Other Adventures

Ethical_slut
”Meistä on hämmästyttävää ajatella… että useimmat ihmiset kulttuurissamme eivät ole ikinä saaneet mahdollisuutta nähdä toista ihmistä nauttimassa seksistä. Ei ihme, että stressaamme niin paljon antamastamme vaikutelmastamme ja ulkonäöstämme.”
– ote kirjasta The Ethical Slut

Tämä polyamoriaa käsittelevä kirja opastaa, kuinka olla järkevästi romanttisessa suhteessa useamman kuin yhden ihmisen kanssa. Kuinka puhua mustasukkaisuuden tunteista ja käsitellä esille mahdollisesti nousevaa vertailua ja huonommuuden tunnetta?

Miten varmistaa, että kaikilla suhteen osapuolilla on hyvä olla ja että seksi on turvallista? Kyseessä on monipuolinen ja helppolukuinen opaskirja, joka antaa kelpoja vastauksia ylläoleviin kysymyksiin ja muihinkin pulmiin. Tarkempaa analyysia kirjasta löydät täältä.

 

Neil Strauss: The Truth – An Uncomfortable Book About Relationships

strauss-truth

Neil Strauss on yhdysvaltalainen kirjailija, joka tunnetaan erityisesti vuonna 2005 julkaistusta kirjastaan The Game (Pelimies: Alaston totuus pokaajien veljeskunnasta). Kyseisessä kirjassa Strauss kuvailee kiinnostavasti omaa muutostaan ujosta miehestä sosiaalisesti aktiiviseksi naistenmieheksi ja pokaustaitojen opettajaksi.

The Truth on jatkoa edelliselle kirjalle, mutta siinä ei paneuduta viettelyyn vaan ihmissuhdepsykologiaan. Kirjan juoni on lyhyesti ottaen tämä:

Pokausvuosien jälkeen Strauss yritti elää parisuhteessa tyttöystävänsä Ingridin kanssa, mutta ahdistui jatkuvasti yksiavioisuuden vaatimuksesta. Lopulta Strauss petti tyttöystäväänsä ja he myös erosivat erimielisyyksiensä seurauksena. Strauss yritti asiasta tuskastuneena hoitaa ”seksiaddiktiotaan” hoitolassa, mutta päätyi pian toiseen ääripäähän eli polyamorisiin ympäristöihin ja suhteisiin. Kirjassa kuvaillaan Straussin vierailuja tantra-, BDSM- ja swingers-yhteisöissä sekä hänen ihmissuhdekokeilujaan (kommuuniasuminen, polyamoria, avoin suhde).

Nämä kokeilut eivät kuitenkaan tehneet Straussia onnelliseksi, vaan riippumatta suhdemuodosta hän koki ahdistusta lähes joka käänteessä. Lopulta Strauss kuitenkin hoiti erilaisia lapsuuden traumojaan ja ajatusmallejaan erilaisten terapioiden avulla ja sai tämän kautta mielensä rauhalliseksi ja ihmissuhteensa kuntoon.

Strauss tarjoaa tässä kirjassaan useita hyviä opetuksia, joista keskeisimpiä ovat nämä:

– Jos sinulla on psyykkisiä vaikeuksia, traumoja, epävarmuuksia tai olet muuten taipuvainen ahdistukseen, asia tulee todennäköisesti heijastumaan tavalla tai toisella kaikenlaisiin ihmissuhteisiisi ja niiden toimivuuteen.

– Me kaikki voisimme pyrkiä ymmärtämään toisiamme, itseämme, kommunikointia, ihmissuhteita ja romanttisia suhteita paremmin. Voisimme pyrkiä kommunikoimaan selkeämmin sekä asettamaan omia rajojamme ja kunnioittamaan toisten rajoja paremmin.

Tämä kirja kuvaa melko hyvin monen ihmisen kokeman kehityksen ihmissuhdeasioissa: Ensiksi keskitytään pitkälti vain omaan hyötyyn opettelemalla mm. tutustumista, pukeutumista, puhetaitoja ja viettelytaitoja. Myöhemmässä vaiheessa havahdutaan kuitenkin siihen, että ihmissuhteet vaativat pitkässä juoksussa myös huomattavasti kykyä kuunnella ja ymmärtää muita ihmisiä.

Lue lisäksi myös Dr. NerdLoven arvostelu kirjasta täältä.

 

 

Gary Chapman: Five Love Languages

The-Five-Love-Languages-9780802473158
”Rakkaus on valinta, jonka teet joka päivä.”
Gary Chapman

Chapmanin kehutun kirjan pääidea on, että on olemassa viisi erilaista rakkauden kieltä: lahjojen antaminen ja saaminen, yhteisen laatuajan viettäminen, sanat ja verbaalinen kommunikaatio, toisen palveleminen ja fyysinen kosketus.

Monessa parisuhteessa olevat ihmiset eivät ole tietoisia siitä, minkä rakkauden kielen edustamaa huomiota he kaipaavat itselleen tai antavat toiselle. Mies voi ostaa naiselle paljon lahjoja, eikä nainen silti tunne oloaan arvostetuksi, jos hänelle juuri sanat merkitsevät lahjoja enemmän.

Toisessa suhteessa nainen puolestaan voi jatkuvasti halata ja hieroa miestään ja vakuuttaa hänelle sanallisesti miten tärkeä ja rakas mies hänelle on, mutta jos nainen ei ikinä tee miehelle palveluksia tai yllätä häntä lahjoilla, ei mies välttämättä tunne oloaan syvällisellä tasolla rakastetuksi.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSIO III: MIEHISTÄ KIINNOSTUNEILLE NAISILLE SUUNNATTUJA KIRJOJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sherry Argov: Why Men Marry Bitches – The Nice Woman’s Guide to Getting and Keeping a Man’s Heart

bitches
”Kun olet liian huolissasi jonkun toisen ihmisen hyväksynnästä sinua kohtaan, tuon ihminen kunnioitus sinua kohtaan vähenee.”
Sherry Argov

Sherry Argov haastatteli lukuisia miehiä ja kysyi heiltä kaikkea parisuhteeseen, seksiin, romantiikkaan ja avioliittoon liittyen: mitä miehet naisissa oikeasti arvostivat ja mitä eivät. Vastausten perusteella syntyi tämä maanläheisellä huumorilla kirjoitettu, mutta tiukkaa asiaa sisältävä kirja.

Argov esittää, että monilla “kilteillä naisilla” on ongelmana se, että he innostuvat kumppanistaan usein siinä määrin epätoivoisesti että he alkavat uhrata itsekunnioitustaan yrittäessään edistää parisuhdettaan.

He saattavat yrittää miellyttää miestä (muun muassa seksin avulla) tai katsoa miehen huonoa käytöstä sormien lävitse. Samalla naisen omat tarpeet voivat jäädä taka-alalle. Kirjassa neuvotaan naisia arvostamaan itseään terveellä tavalla.

Argov antaa osuvia käytännön vinkkejä siihen, miten omia rajoja ja odotuksia voi asettaa ja viestiä miesten kommunikointiin sopivalla tyylillä. Erityisen tärkeää on se, että nainen ei ole miehelle itsestäänselvyys vaan yhdenvertainen ihminen, jonka kiinnostuksen voi menettää jos ei kohtele häntä hyvin.

Kirjassa on paljon yhtäläisyyksiä yllä mainitun The Passion Trap -kirjan kanssa, joten suosittelemme aiheesta kiinnostuneita tutustumaan mahdollisesti molempiin kirjoihin. Argov on kirjoittanut myös samaa sarjaa olevan kirjan Why Men Love Bithes: From Doormat to Dreamgirl – A Woman’s Guide to Holding Her Own in a Relationship

 

David Deida: Dear Lover – A Woman’s Guide to Men, Sex and Love’s Deepest Bliss

200x4001108724266dear_lover_new_cover.preview
”Jos odotat yhtään mitään voidaksesi elää elämääsi täysillä, kärsit.”
David Deida

David Deida on amerikkalainen yli kymmenen kirjaa julkaissut kirjailija, joka käsittelee kirjoissaan ihmissuhteiden, mieheyden, naiseuden ja seksuaalisuuden pyhää ulottuvuutta. Dear Lover on Deidan naisille kirjoittama kirja.

Tässä runollisen kauniisti kirjoitetussa kirjassa Deida käsittelee sitä nainen voi oppia kuuntelemaan itsensä syvimpiä toiveita ja sitä mitä hän parisuhteeltaan kaipaa ja haluaa. Deida tarjoaa käytännön harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla parit voivat vahvistaa välillään vallitsevaa luottamusta ja intimiteettiä.

Deida puhuu siitä miten nainen voi oppia säteilemään ja vastaanottamaan enemmän rakkautta ja näin vetää puoleensa miestä, joka kykenee ottamaan hänet vastaan ja rakastamaan häntä juuri sellaisena kuin hän on.

– –

Tämän osion kirjoja emme kumpikaan ole vielä lukeneet yllä esiteltyä enempää, pahoittelut tästä. Palaamme asiaan toivottavasti myöhemmin uusien kirjojen kanssa. Odotellessasi voit lukaista muita kirjoja tai tutustua Kelly Marceaun blogiin. Netistä löytyi myös listattuna aiheesta naisille suunnattuja kirjoja, jotka saattavat olla tutustumisen arvoisia:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSIO IV: NAISISTA KIINNOSTUNEILLE MIEHILLE SUUNNATTUJA KIRJOJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mark Manson: Models – Attract Women Through Honesty

61vQfbje2DL._SL1500_
”People lack boundaries because they have a high level of neediness (or in psych terms, codependence). People who are needy or codependent, have a desperate need for love and affection from others. To receive this love and affection, they sacrifice their identity and remove their boundaries.

(Ironically, it’s the lack of identity and boundaries that makes them unattractive to most people.)”
Mark Manson

Mark Manson on maailmanmatkaaja, yrittäjä ja entinen deittivalmentaja, joka kirjoittaa miljoonat ihmiset tavoittavaa blogia. Kirjassaan Manson kertoo avoimesti ihmissuhdekokemuksistaan ja jakaa empatiaan, kunnioitukseen ja vahvaan itsetuntemukseen perustuvia vinkkejä siitä, miten mies voi ottaa elämänsä hallintaansa ja lähestyä naisia omana aitona ja vahvana itsenään.

”Jos et ole oppinut lähestymään ja viehättämään naisia omalla personaallisella tyylilläsi ja olemuksella, et ole oppinut yhtään mitään”, kirjoittaa Manson. Kirjassa on lukuisia erilaisia osioita, joissa käsitellään laajasti muun muassa itsetuntoa, rehellisyyttä, torjutuksi tulemista, pukeutumista, kehonkieltä, pelkoa ja keskustelutaitoja.

Osiot ovat suhteellisen pitkiä, ja koko kirjan lukeminen voi helposti viedä neljästä viiteen päivää. Models on helposti ymmärrettävä ja samaistuttava opas, joka sopii hyvin ensimmäiseksi kirjaksi niille miehille, joita kiinnostaa naisiin ja itsensäkehittämiseen liittyvät ideat. Uskomme että Mansonin esittämät ideat ovat siinä määrin hyviä, että ne voivat kirjaimellisesti muuttaa monen lukijan sosiaalisen elämän parempaan suuntaan.

Modelsin suosio on levinnyt tuttavapiirissämme melko laajalle, ja kirja on saanut monilta kavereiltamme erinomaiset arviot. Olemme vertailleet kirjaa useisiin saman aihepiirin teoksiin, ja havainneet että Mansonin kirjassa asioiden pohdinta on poikkeuksellisen tasokasta ja huomattavasti ihmisläheisempää kuin esimerkiksi monissa hieman moraalisesti arvelluttavemmissa pelimiesoppaissa, joiden kirjoittajiin lukeutuvat muun muassa Mystery, Neil Strauss, Roosh V ja Roissy.

 

Zan Perrion: The Alabaster Girl

517LKGdNCEL._SY344_BO1,204,203,200_
”Kauneus tarvitsee todistajan.”
Zan Perrion

Zan on Kanadasta kotoisin oleva mies, joka ollessaan lähemmäs 30 vuotta vanha, erosi työpaikastaan, myi pois vanhan asuntonsa, lahjoitti tutuille maallisen omaisuutensa ja lähti reppureissaten kiertelemään maailmaa. Tällä tiellä hän on edelleen.

Koko elämänsä Zan on myös ollut kiinnostunut ihmissuhteista, naisista ja miesten ja naisten välisestä dynamiikasta. Kirjassaan Zan käsitteleekin ihmissuhteita, rakkautta, deittailua, sinkkuna ja varattuna olemista. Zan toteaa, että hän on parinkymmenen vuoden ajan kysellyt naisilta ihmissuhteisiin, miehiin, treffeillä käymiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja että kirjassaan hän yksinkertaisesti jakaa vain naisiltaan oppimiaan viisauksia.

Zan sanoutuu irti epäkypsästä pelimieskulttuurista ja toteaa, että erottava tekijä naisten kunnioittavan ja epäkunnioittavan kohtelun piilee empatiassa. Zanin elämänfilosofiana on mennä kohti kauneutta kaikissa sen muodoissaan. Kirja onkin melkoisen runollisella ja kauniilla kielellä kirjoitettu.

Kohti kauneutta -filosofia tulee hyvin esiin myös Zanin matka- ja yhtiökumppanin Hans Comynin ajatuksissa siitä, mitä miehen pitäisi kysyä itseltään kohdatessaan itseään viehättävän naisen (kysymykset pätevät myös naisille).

Kysymys “Miten saan tämän ihmisen loistamaan/tuntemaan olonsa kauniiksi?” tarjoaa täysin eri tavan lähestyä vuorovaikutustilannetta kuin esimerkiksi kysymykset “Tykkääkö tämä ihminen minusta?” tai “Miten saan tämän ihmisen sänkyyn kanssani?”.

Entä kirjan konkreettiset neuvot? Perrion korostaa suoruutta, rehellisyyttä, tervettä itsenäisyyttä sekä kykyä innostua naisista aidosti. Näistä lähtökohdista hän toteaa ilmaisevansa romanttiset kiinnostuksensa naiseen suoraan ja yksiselitteisesti, minkä jälkeen pallo on täysin naisen hallussa. Siitä hetkestä alkaen mies on tehnyt tehtävänsä, ja nainen voi halunsa mukaan vastata kutsuun myönteisesti tai kieltäytyä. Kunnioittavaa suhtautumista naisiin pidetään äärimmäisen tärkeänä, joten minkäänlaista suostuttelua ei kirjassa kannateta.

Kirjassa on yhtäläisyyksiä alla mainitun Mode One -kirjan kanssa, joten aiheesta kiinnostuneiden kannattaa mahdollisesti tutustua molempiin teoksiin.

 

Hypnotica: Metawhore – My Cock Don’t Talk Politics

818DW-F48ML._SL1462_
”I know who I am and what I believe in. I am not afraid to be condemned for acting upon my natural instincts. I understand the importance of not denying what I really aspire to be and primordially crave, both physically and spiritually. The key to being content with your individuality is in being upfront with people, being able to lay your card out on the table and say, ’This is me, take it or leave it.’ At the same time, there is an essential need to understand the feelings and life experiences of others.”
Hypnotica

Hypnotica, oikealta nimeltään Eric Von Sydow, päätyi nuoruudessaan rahapulassaan sattumalta strippariksi ja hän on siitä pitäen työskennellyt seksibisneksen alalla ja seikkaillut erilaisissa alakulttuureissa.

Tässä kirjassa Hypnotica kertoo matkastaan: siitä miten ylipainoisesta, aknekasvoisesta ja epävarmasta nuoresta pojasta tuli vahva omaa kehoaan ja mieltään kunnioittava oman tiensä seuraaja ja monia ihmisiä inspiroinut henkilö.

Hypnotica kertoo peittelemättä ja rehellisesti elämänsä eri kokemuksista sekä seikkailuistaan kodittomuuden (vapaaehtoinen kokeilu), nudismiyhteisön, kommuuniasumisen, joogan, hypnoosin ja itsensäkehittämisen parissa.

Läpi kirjan Hypnotica käsittelee seksuaalisuutta ja sen eri puolia (stripparina ja polttareiden ja strippiklubien järjestyksenvalvona näkee kaikenlaista) sekä myös rakkautta ja rakastumista. Hän jakaa rehellisesti niin hyviä kuin huonoja hetkiään ja Zan Perrionin tavoin leimautuu irti epäkypsästä pelimieskulttuurista.

Hypnotica on vuosien ajan tehnyt läheistä yhteistyötä erään äänisuunnittelijan kanssa ja he ovat yhdessä tehneet puhetta ja musiikkia ja ääniefektejä yhdistäviä hypnoosinauhoja ja haastatteluja, joita voi käydä kuuntelemassa ilmaiseksi Hypnotican nettisivuilla.

 

Alan Roger Currie: Mode One – Let Women Know What You’re Really Thinking

currie
“Ongelma yhteiskunnassamme on, että on olemassa liian paljon naisia (ja miehiä), jotka haluavat mieluummin kuulla miellyttäviä valheita kuin raa’an totuuden. Ja niin miehet kuin naisetkin ihmettelevät miksi niin monet vastakkaisen sukupuolen edustajat kommunikoivat niin epäselvästi ja harhaanjohtavasti keskenään.

Miehet ja naiset jatkavat miellyttävien valheiden kertomista niin pitkään kuin he kokevat, että totuuden kertomiseen liittyy epämiellyttäviä seurauksia. Lopputuloksena on, että suorasanaisia ja rohkeita totuudenkertojia pidetään deittailumaailman ”pahiksina”, kun taas sujuvasanaisia mielistelijöitä ja taitavia manipuloijia pidetään ’hyväkäytöksisinä’, ’kunnioittavina’, ja ’hienotunteisina’ ihmisinä.”
-Alan Roger Currie

Alan Roger Currie on hyvin provokatiivinen kirjoittaja, mutta samalla hän edustaa äärimmäisen rehellistä ja täten arvostettavaa suuntausta ihmissuhdeasioissa. Hänen keskeinen sanomansa on se, että vastakkaisten sukupuolien edustajat eivät usein ole rehellisiä toisilleen, mikä on etenkin romanttisissa suhteissa monella tavalla haitallista.

Currien opettaman Mode One -metodiikan ydin on se, että mikäli mies on naisesta seksuaalisesti kiinnostunut, hänen olisi hyvä kertoa asiasta naiselle suoraan ja mieluiten hyvin lyhyen ajan kuluessa siitä, kun mies huomaa kiinnostuksensa heräävän.

Tarkoituksena on kartoittaa naisen kiinnostus heti tutustuessa puhumalla asiasta suoraan, tuoda omaa seksuaalisuutta esille, ja välttää samalla ylimääräiset small talkit ja epäselvät flirttailut. On hyvin yleistä, että ihmiset flirttailevat keskenään tunteja tai jopa kuukausia paljastamatta, mitä mieltä he oikeasti ovat toisistaan ja mitä he haluaisivat toisiltaan.

Näissä tilanteissa odotukset yleensä kasvavat ajan myötä, ja kun asiasta täytyy lopulta kuitenkin keskustella, on tilanne usein se, että toinen osapuoli on katkerana siitä kun “toinen antoi ymmärtää – muttei lopulta ymmärtänyt antaa”.

Currie toteaa, että vaikka hän ottaakin romanttisen kiinnostuksen puheeksi hyvin aikaisessa vaiheessa (usein jopa viiden minuutin kuluessa) toisen kohtaamisesta, ei hänen tyylinsä ole suinkaan suostutella naisia seksuaaliseen kanssakäymiseen mahdollisimman pian. Usein hän sanoo, että seksin harrastaminen voisi tapahtua lähiviikkojen aikana.

Currie korostaa, ettei hänen kommunikointityylinsä ole naisia painostava vaan heitä kunnioittava. Hän korostaa molemminpuolisen kunnioituksen tärkeyttä.

Kokemuksemme mukaan Currien toimintatapa toimii joillakin miehillä ilmiömäisen tehokkaasti. On kuitenkin syytä tiedostaa, että epänormatiivinen ja hyvin suora kommunikointityyli voi helposti pelästyttää ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet puhumaan seksistä tai yksityisasioistaan uusien ihmisten kanssa.

Mode One -kirjan lisäksi Currie on kirjoittanut kirjalleen myös neljä jatko-osaa. Lisäksi hän ylläpitää Examiner.com -blogia ja omaa podcastia. Olemme myös koonneet Currien tuotantoon liittyviä hyödyllisiä resursseja tälle sivulle.

 

David Deida: The Way of the Superior Man – A Spiritual Guide to Mastering the Challenges Women, Work and Sexual Desire

superiorman
”Miehet, jotka ovat eläneet merkittävän elämän, ovat miehiä, jotka eivät koskaan odottaneet: eivät rahaa, turvaa, helppoa tilannetta tai naisia. Tiedosta mikä on lahjasi, naisellesi tai maailmalle, ja tee tänään se mitä voit tehdä tämän lahjan antamiseksi. Jokainen odottamiseen käytetty hetki on hukattua aikaa ja kaikki hukattu aika vie sinut kauemmaksi elämäntehtävästäsi.”
David Deida

”Vietä vähintään tunti päivässä tehden mitä tahansa ikinä rakastatkin tehdä – tee jotain sellaista mitä syvällä sydämessäsi tunnet, että sinun täytyy tehdä.” — Tällä neuvolla alkaa David Deidan miehille kirjoitettu teos. Deidan kirja lähes parisataasivuinen kirja The Way of the Superior Man koostuu 51 neuvosta, joista jokaista avataan sivun tai useamman verran.

Neuvot on jaettu eri aihealueittain: Deida käsittelee miehenä elämistä ja oman maskuliinisen puolensa löytämistä, oman pimeän puolensa käsittelemistä, naisten kanssa kommunikointia sekä miehen ja naisen välistä läheisyyttä. Kirja on täynnä käytännön elämän vinkkejä ja harjoituksia.

 

Harris O’Malley: New Game+: The Geek’s Guide To Love, Sex & Dating

newgame
”Tämä kirja on kaikkien vuosien aikana tekemieni virheiden, ja kantapään kautta oppimieni asioiden tulos. Tämä kaikki on sellaista tietoa, jonka olisin toivonut minulla olleen kun aloittelin tällä saralla.”
Harris O’Malley

New Game+ on Harris O’Malleyn kirjoittama “nörttimiehille” suunnattu opaskirja naisasioihin. Kirjoittaja tunnetaan parhaiten erinomaisesta Paging Dr. NerdLove -blogistaan, jossa hän on vuosien ajan neuvonut nörteiksi tunnustautuvia ihmisiä ihmissuhdeasioissa. Hänet tunnetaan pitkistä esseemuotoisista vastauksistaan lukijoidensa kysymyksiin.

Kirja on rakenteeltaan melko samanlainen kuin useimmat muutkin ihmissuhdeoppaat. Siinä käsitellään yleisiä ihmissuhdetaitoja, tutustumista, kehonkieltä, puhetaitoja, torjunnan pelkoa, seksuaalista jännitettä, “kiltin miehen” käytöstä, treffien kulkua, toisen koskettamista, flirttailua sekä paljon muuta. Kirjassa käsitellään myös harvinaisempia aiheita kuten creepy käytös, oman asunnon ehostaminen, seksiin liittyvät hankaluudet ja omien rajojen asettaminen.

Kirja on hieman tasapaksu eikä sisällä jenkkityylisiä sensaatiomaisia julistuksia. Tekstistä kuitenkin näkyy hyvin kirjoittajan erinomainen ihmismielen tuntemus, ja kirjan suurin vahvuus on ihmiskommunikaation hienovaraisuuden huomiointi kaikissa sen osioissa.

Niin minkä? — No, mielekäs kommunikointi ei tietenkään rakennu pelkästä robottimaisesta faktojen sanallisesta vaihtamisesta, vaan ihmisillä on kommunikoinnin aikana tarve ilmaista omia subjektiivisia tuntemuksiaan sekä ymmärtää toisten ihmisten motiiveja. Näitä asioita voi signaloida sanojen lisäksi myös kehonkielellä, ilmein, sananpainoin, kosketuksella ja lukuisilla muilla tavoilla.

Hyville ihmissuhdetaidoille aivan keskeistä on oppia ymmärtämään toisten ihmisten viestintää, ja samalla olemaan itse riittävän helposti ymmärrettävä henkilö.

Mikäli tällaista tilannetajua ei ole vielä kehittynyt, on suhteellisen helppoa saada oudon tyypin leima ja joutua kiusallisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Asiaa vaikeuttaa se, että “oudoksi” koetulle ihmiselle annetaan harvoin suoraa palautetta asiasta, vaan ajatellaan että tämän tulisi itse ymmärtää miksi häntä ei katsota hyvällä. Tämä on monelle ”nörtille” hyvin tyypillinen ongelma.

New Game+ on kiitettävän tasoinen ja kattava opas naisasioihin ja erityisesti tilannetajun opettelemiseen. Suosittelemme luettavaksi yhdessä Mark Mansonin kirjan kanssa.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSIO V: TULOSSA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

radical

mindset

all-about-love-bell-hooks-1-638

Leave a Reply