Single Blog Title

This is a single blog caption
14 huhtikuu 2014

Uusi tapa nähdä oma tulevaisuutensa

Olli Lukkari

Tämä artikkeli on kolmas osa Ollin elämää pintaa syvemmältä käsittelevien artikkelien sarjaa.

virran alkunetti

map-of-rivers-that-feed-into-the-mississippi-river

 

Yksi asia johtaa toiseen – jokia ja singulariteetteja

Omien unelmien luomisessa ja löytämisessä ei ole kyse mistään kummemmasta kuin siitä, että yhden asian löytäminen johtaa toiseen asiaan ja toisen asian löytäminen kolmanteen ja neljänteen asiaan. Kun tutustut yhteen ihmisiin, voit tutustua myös hänen ystäviinsä, ja ystävän ystäviin.

Lue yksi kirja, joka saa sinut kiinnostumaan vaikkapa tieteestä ja avaa itsellesi kokonainen uusi maailma tätä kautta. Istuta yksi puu ja katso miten se haarautuu lukuisiksi oksiksi ja ihaile myöhemmin miten jokainen oksa levittää ympärilleen siemeniä, joista kasvaa uusia puita….

Yllä näet kartan joista, jotka kaikki laskevat Mississippiin. Kuvittele, että kuvassa alhaalla oleva punainen piste, Mississippin laskukohta Meksikonlahteen, on vaikkapa se äsken mainittu yksi ihminen tai yksi kirja, joka avaa sinulle oven uusiin maailmoihin.

Kun lähdemme seuraamaan Missisippi-jokea punaisesta pisteestä ylöspäin, huomaamme miten tämä yksi joenuoma liittyy lukuisin muihin jokiin ja virtoihin. Näin tulee käymään myös sinulle, mikäli päätät avata uusia mielenkiintoisia maailmoja ja lähteä seuraamaan niitä. Yksi asia johtaa toisiin asioihin, jotka johtavat toisiin asioihin.

Tärkeintä on vain aloittaa jostain.Itseään innostavien asioiden etsiminen voi olla jopa mielenkiintoista salapoliisin työtä. Kysy itseltäsi: Miksi tunnen vetoa tähän asiaan? Mikä voisi olla se paras asia, jonka voisin elämässäni tehdä tällä hetkellä? Mikä voisi olla se asia, joka saisi minut aamulla heräämään innostuneena?

thesteps

Tarkastelkaamme samaa asiaa luonnontieteiden termistön näkökulmasta. Singulariteetti on luonnontieteistä tuttu termi, jota sovellamme kohta unelmista ja intohimosta puhuessa. Fysiikassa singulariteettia voidaan käyttää mustien aukkojen yhteydessä tai tarkoittamaan sitä ajatonta ja paikatonta olotilaa, josta alkuräjähdys tapahtui.

Matematiikassa termille taas on omat määritelmänsä. Mutta kiinnittäkäämme hetkeksi huomio futurologien eli tulevaisuuden tutkijoiden käsitteeseen teknologisesta singulariteetista.

”Teknologinen singulariteetti tarkoittaa tulevaisuudentutkimuksessa hypoteesiä, jossa yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta.”
Wikipedia
 
”Singulariteettihypoteesiin liitetään usein väittämä, että meille on mahdotonta ennustaa, mitä singulariteetin jälkeen tarkkaan ottaen tapahtuisi. Väittämä perustuu sille, että koska ko. maailmassa vaikuttaisi nykyihmistä suuresti älykkäämpiä olentoja, emme voi tietää, millä tavoin ne maailmaa kehittäisivät — tämähän vaatisi sen, että olisimme itsekin lähtökohtaisesti yhtä älykkäitä.”
Mitä on teknologinen singulariteetti? (Suomen transhumanistiliitto)
 

Teknologisen singulariteetin termiä soveltaen voimme ajatella esimerkiksi pyörän tai maanviljelyksen kehittämisen  olleen aikansa singulariteettejä – kuten myös kirjoitustaidon tai kirjapainotaidon keksimisen ja teollisen vallankumouksen.

Ihmisten, jotka elivät ennen näiden uusien keksintöjen keksimistä, oli mahdoton kuvitella millaiseen maailmaan ne voisivat meidät johtaa. Kirjoitustaidoton ihmisen oli mahdoton yrittää tavoittaa paljon lukeneen ihmisen ajatusmaailmaa, sillä pystyäkseen tähän olisi hänen pitänyt pystyä lukemaan.

Nykyaikaisemmista singulariteeteista käyvät esimerkkeinä vaikkapa internetin, kännyköiden, jopa sosiaalisen median kehittäminen.

Books-That-is-exactly-how-they-work

 

Singularisoin, siis olen

Mielenkiintoista onkin miettiä singulariteetteja yksittäisen ihmisen tasolla. Aina kun ajattelemme mielessämme omaa tulevaisuuttamme ja sitä missä ja millaisia haluaisimme tulevaisuudessa olla, mietimme sitä nykyhetken ajatusmaailmasta käsin. Ja juuri tämän takia erehdymme aina kuvitellessamme tulevaisuutta.

Miten voit kuvitelmissasi ottaa huomioon sen, että tulet vaikkapa kolmen viikon päästä lukemaan kirjan tai käymään keskustelun, joka muuttaisi täysin tapasi nähdä jokin asia? Miten voit ottaa huomion sen, että jokin odottamaton onnettomuus tapahtuu ja pakottaa sinua rakentamaan elämääsi täysin uudelta pohjalta? Et mitenkään.

Voimme ajatella, että tällaiset elämää ja ajatustapoja muuttavat kokemukset ovat oman elämämme singulariteetteja. Lisää esimerkkejä: joku ihminen voi suunnitella elämänsä siitä näkökulmasta, että hän ei tule matkustamaan tai harrastamaan liikuntaa. Sama ihminen voikin yksittäisen kokemuksen – singulariteetin – myötä innostua niin paljon liikunnasta tai matkustamisesta, että siitä tulee suuri osa hänen uutta elämäänsä.

Ihmiset, jotka eivät usko rakkauteen, löytävät elämänsä rakkauden ja rakastuvat; ihmiset, jotka ovat aina luulleet tietävänsä mitä haluavat elämässään, huomaavat uskonsa ja luulonsa romahtavan. Mikään ei ole varmaa. Kaikkien näiden puheiden ei ole tarkoitus vähäisimmässäkään määrin ahdistaa, päinvastoin.

Elämän ajatteleminen singulariteettien kautta voi olla äärimmäisen vapauttavaa: ei tarvitse olla supertarkkoja suunnitelmia, vaan singulariteetteja seuraamalla voi yhä enemmän oppia luottamaan siihen, että elämä kantaa ja että yksi asia johtaa toiseen.

Liian tarkkojen suunnitelmien – suunnitelmillekin on ehdottomasti paikkansa – lisäksi kannattaa opetella tunnistamaan todennäköisiä singulariteetin hetkiä elämässään ja ajautua niitä kohti. Keinoja singulariteettien tunnistamiseen ja niitä kohden ajautumiseen käsittelen enemmän seuraavassa artikkelissani. Sitä ennen, hyviä matkoja!

thefuture

 

Lukijalle

1. Minkälaisia singulariteetteja sinulla on ollut elämäsi? Onko yhden työpaikan saaminen, yhteen ihmiseen tutustuminen, aiheuttanut uusien tapahtumien ketjureaktion elämässäsi?

2. Mitä sellaisia asioita elämässäsi voisit tehdä, jotka ovat samaan aikaan sekä hauskoja että pelottavia (pohjustuskysymys seuraavaan artikkeliin)?

3. Ahdistutko tulevaisuudesta vai uskallatko luottaa siihen, että asiat yleensä järjestyvät kunhan niille tekee jotain?

 

Seuraava artikkeli

Leave a Reply